Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n (IMU) järjestämä asukastyytyväisyyskysely toteutettiin 26.10. – 15.11.2020 välisenä aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 407 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Asukaskyselyn vastausten perusteella voidaan sanoa, että Kalasataman IMU:n jätepalveluihin ollaan melko tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista antoi Kalasataman jätepalveluille yleisarvosanaksi neljä, viiden ollessa korkein mahdollinen arvosana. Annettujen yleisarvosanojen keskiarvo oli 3,7.

Lajitteluaktiivisuus on yleisesti ottaen kaikilla Kalasatamassa kerätyillä jätejakeilla korkea (80%-96%). Jätteen putkikeräykseen menevät jätteet lajitellaan jätejakeista aktiivisimmin.

Noin 78% vastaajista sanoi lajittelevansa kaikki jäteputkeen menevät jätejakeet (muovipakkaukset, biojäte, paperi, kartonki). Noin 70% vastaajista lajitteli kaikki sekä jäteputkella että lajitteluhuoneissa kerättävät jätejakeet. Positiivinen huomio oli se, että vastaajista vain yksi sanoi laittavansa kaikki jätteet putkikeräyksen sekajäteluukkuun ja yksi sanoi vievänsä kaikki jätteensä lajitteluhuoneen sekajäteastiaan.

Vastaajista 10% oli sitä mieltä, että Kalasataman IMU:n toiminta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajista noin 34% koki Kalasataman IMU:n toiminnan pysyneen samana ja 5% koki toiminnan huonontuneen. Yli puolet vastaajista (51%) eivät olleet asuneet alueella tarpeeksi pitkään huomatakseen eroa.

Vastaajista suurimman osan mielestä (79 %) jätteen putkikeräysjärjestelmä on parempi kuin perinteinen jätteenkeräys.

Pyrimme kehittämään Kalasataman IMU:n jätepalvelua jatkossa entistäkin asiakaslähtöisemmin.

Asukaskyselyssä asukkailta saatiin useita avoimia vastauksia, joissa oli kehitysehdotuksia sekä koettuja ongelmia putkikeräysjärjestelmästä ja lajitteluhuoneista. Käymme läpi kaikki avoimet vastaukset ja pyrimme löytämään parannuksia palveluumme niiden perusteella.