Bortslängda julgranarna

Bortslängda julgranarna samlas upp I Fiskhamnen veckorna 1-3 (1.1. – 21.1.2018)

Julgrannorna samlas upp på följande address:

Capellan Puistotie 4, 00540 Helsinki

kala_kuuset_2016kuusi