Utbytet av plastuppsamlingsluckorna har påbörjats

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Fiskhamnen.

Förberedelserna inför insamlingen påbörjades i augusti 2018 och systemet testas i november och december. Insamlingssystemet för plastförpackningar är helt färdigt i området i början av januari.

Bostadsaktiebolagen kan börja samla in plastförpackningar så snart det nya avfallskärlet för plast, som är markerat med gul färg, finns på plats.

Med tanke på återvinningsbarheten och materialets kvalitet är det också viktigt att plasten är ren.

Bruksinstruktion för sobsugsystemet.