Bortslängda julgranarna

Bortslängda julgranarna samlas upp I Fiskhamnen veckorna 1-3 (1.1. – 17.1.2020)

Julgrannorna samlas upp på följande address: