Bortslängda julgranarna samlas upp i Fiskhamnen veckorna 1-4

Bortslängda julgranarna samlas upp i Fiskhamnen veckorna 1-4 (4.1. – 29.1.2021).

Julgrannorna samlas upp på följande address:

  • Cappellastranden, södra torg
  • Sandfält framför Leogatan och REDI köpcentret
  • Korsning mellan Briggen Johannas gränd och Vågbrytaren, tom tomt

Släng inte era julgranar i sorteringsrummen eller framför inletspunkterna.