HRM:s checklista för julen

Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna och i värsta fall orsaka en vattenskada. Stelnat fett kan…

Utbytet av plastuppsamlingsluckorna har påbörjats

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Fiskhamnen. Förberedelserna inför insamlingen påbörjades i augusti 2018 och systemet testas i november och december. Insamlingssystemet…

Insamling av plastförpackningar inleds I Fiskehamnen

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds i Fiskehamnen hösten 2018. Förberedelserna inför insamlingen inleds i augusti 2018 och systemet testas i november och…

Bortslängda julgranarna

Bortslängda julgranarna samlas upp I Fiskhamnen veckorna 1-3 (1.1. – 21.1.2018) Julgrannorna samlas upp på följande address: Capellan Puistotie 4, 00540 Helsinki

Återvinningsrum

Under den senaste tiden har det samlats mycket sådant i återvinningsrummen som inte hör hemma där. De återvinningsrummen är avsedda för insamling av glas, metall,…