Delta i en enkänt på IMU

Delta i en enkänt på IMU så kan du påverka avfallshanteringen i ditt område. Delta i enkänten vid 15.11.2020. Enkänt

Bortslängda julgranarna

Bortslängda julgranarna samlas upp I Fiskhamnen veckorna 1-3 (1.1. – 17.1.2020) Julgrannorna samlas upp på följande address:  

HRM:s checklista för julen

Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna och i värsta fall orsaka en vattenskada. Stelnat fett kan…