YIT toteuttaa Helsingin Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteiden putkikeräysjärjestelmät

Helsingin kaupungin omistamat yhtiöt, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy, ovat tehneet päätöksen hankkia Kalasataman ja Jätkäsaaren uusille asuinalueille jätteiden putkikeräysjärjestelmän YIT:ltä. Investointien arvo on noin 80 miljoonaa euroa ja ylläpidon arvo noin 20 miljoonaa euroa. Investoinnit toteutetaan alueiden rakentamisen edetessä vuosina 2012 – 2030 ja ylläpitojakso on noin 20 vuotta investointien valmistuttua. Neuvottelut molempien alueiden putkikeräysjärjestelmien hankinta- ja palvelusopimuksesta ovat käynnissä yhtiöiden ja YIT Kiinteistöteknisten palveluiden välillä.

Neuvoteltavina olevien sopimusten mukaan YIT Kiinteistötekniset palvelut suunnittelee ja rakentaa alueille automaattisen Envac jätteiden putkikeräysjärjestelmän ja vastaa sen hoidosta ja ylläpidosta käyttöönoton jälkeen. Jätkäsaaressa arvioidaan järjestelmän olevan käytössä vuonna 2012 ja Kalasatamassa vuonna 2014.

Jätteiden putkikeräysjärjestelmä lisää asuinalueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä helpottaa jätteiden kierrätystä. Suuri osa asuinalueen roskienkuljetusliikenteestä häviää, mikä vähentää liikennettä sekä liikenteen päästöjä, parantaa pihojen turvallisuutta ja helpottaa niiden kunnossapitoa. Ympäristön viihtyisyys paranee, kun jätehuolto toimii hygieenisesti, hajuttomasti ja ilman melua.

“Hanke vastaa hyvin Helsingin kaupungin strategiaa, jossa korostetaan kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, turvallisuutta ja energian säästöä. Järjestelmän edut tulevat hyvin esiin erityisesti tiiviissä kaupunkirakenteessa, joita Jätkäsaari ja Kalasatama edustavat. Helsinki on ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka ottaa jätteiden putkikeräysjärjestelmän käyttöön näin laajassa mittakaavassa. Hankkeen maksajina ovat alueiden kiinteistöt ja niiden käyttäjät, ja sitä mukaa, kun rakentaminen edistyy, siirtyy myös putkikeräysyhtiöiden omistus alueiden toimijoiden haltuun”, toteaa Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöiden toimitusjohtaja Kari Halinen.

“Kalasataman ensimmäisen rakennusvaiheen asuntokorttelien rakentaminen on alkanut Kulosaaren sillan eteläpuolelle Sörnäistenniemeen. Kalasatama tarjoaa 2030-luvun alkuun mennessä kodin noin 20 000 helsinkiläiselle ja 8 000 työpaikkaa. Jätkäsaaren rakentaminen alkoi alueen pohjoisosasta ja Saukonpaadesta. Ensimmäiset asuntohankkeet ovat käynnistyneet ja noin 1 000 asunnon rakentaminen yhteensä 20 tontilla alkaa vuoden 2011 aikana. Jätkäsaareen valmistuu koti noin 16 000 asukkaalle ja se tarjoaa noin 6 000 työpaikkaa”, kertovat projektinjohtajat Hannu Asikainen Kalasatamasta ja Timo Laitinen Jätkäsaaresta.

”Ympäristöarvot ja energiatehokkuus ovat YIT:llä keskeisiä tavoitteita ja haluamme tarjota kestävän kehityksen ratkaisuja myös yhdyskuntajätteiden käsittelyyn. Jätteiden putkikeräysjärjestelmä täydentää energiatehokkaan rakentamisen ja kiinteistöjen energiansäästön ratkaisuja. Olemme iloisia siitä, että voimme olla mukana toteuttamassa hyvää elinympäristöä Jätkäsaaren ja Kalasataman uusien alueiden asukkaille”, toteaa toimitusjohtaja Jarno Hacklin YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä.

YIT toi Envac-jätteenkeräysjärjestelmän Suomeen vuonna 2004. Ensimmäinen asuinalueen kattava järjestelmä otettiin käyttöön Espoon Suurpellossa lokakuussa 2010. YIT vastaa Suomessa Envac-järjestelmien suunnittelusta, asennuksesta ja ylläpidosta.

Ruotsalainen Envac on rakentanut alipaineisia jätteenkeruujärjestelmiä jo1960-luvulta lähtien ja ne ovat yleisiä useissa Euroopan maissa, muun muassa lentokentillä, sairaaloissa, asuinalueilla ja liikekeskuksissa. Lähin asuinalueen järjestelmä Suomen ulkopuolella on käytössä Tukholman Hammarby Sjöstadissa. Kestävän kehityksen ohjelmaan kuuluvan järjestelmän avulla alueen jätteenkuljetusliikennettä on pystytty vähentämään 60 %.

Lisätietoja:

Jarno Hacklin, toimitusjohtaja, YIT Kiinteistötekniikka Oy, jarno.hacklin@yit.fi, puhelin 040 864 4401
Petri Pouttu, tuotepäällikkö, YIT Kiinteistötekniikka Oy, petri.pouttu@yit.fi, puhelin 050 390 0183