Jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönotto

Jätteen putkikeräysjärjestelmä käynnistyy kiinteistöissä vaiheittain tammi-helmikuun vaihteeseen mennessä. Tämä johtuu kiinteistöjen sekä jäteyhtiön (Kalasataman jätteen putkikeräys Oy) välillä tehtävän käyttösopimuksen allekirjoittamisesta. Kun sopimukset on allekirjoitettu, järjestelmä on käyttöönotettavissa ja tästä informoidaan isännöitsijöitä, jotka informoivat oman kiinteistönsä asukkaita. Jätteen putkikeräysjärjestelmän tullessa käyttöön, myös Kierrätyshuoneet aloittavat toimintansa.