Muovipakkausten keräys

HSY on käynnistänyt muovipakkausten keräyksen rajattuna kokeiluna toukokuussa 2016. Kokeilu kestää syksyyn 2017 asti, jonka aikana seurataan miten keräys onnistuu. Jos kerätty materiaali on asianmukaista ja kelpaa teollisuudelle uusien tuotteiden raaka-aineeksi, muovipakkausten keräystä jatketaan.

Saatujen kokemusten perusteella tehdään päätös muovipakkausten keräämisestä Kalasataman korttelikohtaisissa kierrätyshuoneissa.

Tällä hetkellä lähimmän muovipakkausten keräyspisteen löydät RINKI Oy:n sivuilta.