TÄRKEÄÄ! IMUJÄTTEEN KERÄYKSEN TILAPÄINEN KATKO 16.-30.5.2022

IMUJÄTTEEN KERÄYKSEN TILAPÄINEN KATKO ALKAA MAANANTAINA 16.5.2022 JA KESTÄÄ ARVIOLTA 30.5.2022 ASTI.

Katkon aiheuttaa Helsingin kaupungin Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeeseen liittyvä rakennustyö. Tilapäinen katko imujätekeräyksessä koskee koko Kulosaaren sillan eteläpuolista aluetta.

KATKON AIKANA JÄTTEEN SYÖTTÖPISTEET OVAT POIS KÄYTÖSTÄ JA LUKITTUINA JA JÄTTEET TULEE VIEDÄ LAJITTELUHUONEESEEN, KIITOS!

Pyrimme korvaamaan imujäteputkien käyttökatkon lajitteluhuoneiden muutoksilla, mutta tarvitsemme myös alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden apua, jotta siisteys ja asumisviihtyisyys eivät kärsisi:

  • PAPERINKERÄYSTÄ EI OLE JÄRJESTETTY KATKON AIKANA, JOTEN PYYDÄMME, ETTÄ SÄILYTÄTTE KERÄYSPAPERIN KOTONA
  • SÄILYTTÄKÄÄ MYÖS PAKKAUSPAHVI KOTONA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN
  • ÄLKÄÄ TUOKO JÄTETTÄ SYÖTTÖPISTEIDEN VIEREEN

LAJITTELUHUONEIDEN OSALTA:

  • biojätteelle ja muovipakkauksille tulee omat keräysastiat
  • sekajätteen keräysastioita lisätään
  • jäteastioiden tyhjennyskertoja tihennetään

TÄRKEINTÄ OLISI, ETTÄ IMUJÄTTEEN KERÄYSKATKON AIKANA JÄTETTÄ TUOTETTAISIIN MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN.

KIITOS SIITÄ JO ETUKÄTEEN!

Tiedotamme katkon pituuteen vaikuttavasta rakennustyön etenemisestä ja sen päättymisestä paitsi täällä, myös  tiedotteilla isännöitsijöiden kautta, lajitteluhuoneissa ja syöttöasemilla, Kalasataman IMUn sekä omilla että kaupunginosaryhmän Facebook-sivuilla sekä Fisuverkossa (Fisuverkko.fi).

 Pahoittelemme poikkeusjärjestelystä mahdollisesti aiheutuvaa harmia!

Yhteistyöterveisin,

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy