Asiakaskyselyn tulokset

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n (IMU) järjestämä asiakaskysely toteutettiin 19.4.– 8.5.2022 välisenä aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 245 kappaletta. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Kalasataman IMU:n jätepalveluihin ollaan vastausten perusteella kohtuullisen tyytyväisiä. Lähes puolet vastaajista antoi Kalasataman jätepalveluille yleisarvosanaksi neljä, viiden ollessa korkein mahdollinen arvosana. Annettujen yleisarvosanojen keskiarvo oli 3,9 (edell. kyselyssä 3,7).

Lajitteluaktiivisuus on yleisesti ottaen korkea kaikilla Kalasatamassa kerätyillä jätejakeilla (81 %-97 %) ja se on jopa hiukan noussut edellisestä kyselystä. Aktiivisimmin lajitellaan putkikeräykseen menevät jätejakeet. Erittäin iloinen tieto oli se, että kaikki vastaajat lajittelivat ainakin osan jätteistään eli yksikään ei käyttänyt pelkästään sekajätteen syöttöpistettä tai pelkästään lajitteluhuoneen sekajäteastioita.

 

Noin 79 % vastaajista sanoi lajittelevansa kaikki putkijätekeräykseen menevät jätejakeet (muovipakkaukset, biojäte, paperi, kartonki). Määrä on jopa yhden prosenttiyksikön korkeampi edelliskyselyyn verrattuna. Noin 64 % vastaajista lajitteli kaikki sekä jäteputkella että lajitteluhuoneissa kerättävät jätejakeet. Näin tekevien osuus oli valitettavasti laskenut edellisestä kyselystä n. 6 prosenttiyksikköä.

Vastaajista noin 7 % oli sitä mieltä, että Kalasataman IMU:n toiminta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 10 %). Vastaajista noin 60 % (edellisessä kyselyssä 34 %) koki Kalasataman IMU:n toiminnan pysyneen samana. 5 %:n mielestä toiminta oli huonontunut, samoin kuin edellisessä kyselyssä.  Reilu neljännes vastaajista (n. 27 %) ei ollut asunut alueella tarpeeksi pitkään huomatakseen eroa (edellisessä kyselyssä heitä oli 51 %).

Vastaajista suurin osa oli joko täysin samaa mieltä (n. 48 %) tai osittain samaa mieltä (n. 29 %), että jätteen putkikeräysjärjestelmä on parempi kuin perinteinen jätteenkeräys. Kaiken kaikkiaan samaa mieltä väitteestä oli siis n. 77 %, kun edellisessä kyselyssä luku oli 79 %.

Ongelmat ja kehittäminen

Putkikeräyksen käytön haasteiden osalta palautteista 38 kpl eli lähes 30 % vastaajista koki suurimmaksi sen, että luukku ei aukea joko tukosten, jään tai teknisten ongelmien vuoksi. Luukkujen jäykkyys oli toiseksi suurin ongelma, noin viidennes vastaajista mainitsi sen (palautteista 29 kpl).

Lajitteluhuoneiden käytön suurimmat haasteet keskittyivät niiden epäsiisteyteen ja ylimääräiseen, sinne kuulumattomaan tavaraan (palautteista 50 kpl eli 43 % vastaajista). Lisäksi erityisesti kartonkiastioiden katsottiin olevan usein täynnä (palautteista 21 kpl eli 18 % vastaajista), suurimpana syynä siihen koettiin erityisesti litistämättömät pahvipakkaukset.

Kehittämiskohteina nähtiin erityisesti kaikenlainen tiedottaminen ja opastaminen sekä lajitteluhuoneiden että imuasemien osalta. Toivottiin myös selkeämpiä kylttejä siitä, miten ja mitä jätettä saa laittaa mihinkin astiaan/putkeen ja mitä ei (24 kpl palautteista, vastaajista 18 %). Toiseksi suurimmaksi kehityskohteeksi vastaajat kokivat luukkujen tekniikan eli ne pitäisi saada helpommin avattaviksi ja niiden myös toivottiin pysyvän auki sen ajan, kun esim. pudottelee papereita tai kartonkia syöttöputkeen (20 kpl palautteista, vastaajista 15 %).

Lajitteluhuoneiden ja imuputkien ympäristön siisteyteen toivottiin myös parannusta eli ylimääräiset tavarat ja litistämättömien pahvien tukkimat astiat herättivät kommentteja n. 9 %:ssa vastaajista (12 kpl palautteista). Keräyspäiviä toivoi lisää n. 8 % vastaajista (11 kpl palautteista).

Näiden palautteiden ja kehittämiskohteiden lisäksi asiakaskyselyssä saatiin useita muitakin palautteita, joissa käsiteltiin erilaisia putkikeräykseen ja lajitteluhuoneisiin liittyviä ongelmia sekä parannusehdotuksia niihin. Käymme läpi kaikki palautteet ja pyrimme kehittämään palveluamme niiden perusteella.

Kiitos vielä kaikille osallistuneille!