IMUs återvinningsdag på lördag den 2 okt 2021 kl. 10-15

IMU organiserar återvinningsdagen i Fiskehamnen på lördag den 2 oktober 2021 kl. 10-15. Det finns två insamlingsställen för stort hushållsavfall, elektriskt avfall (SER) och metallskrot.

Det finns ungdomar från 4H på plats som hjälper med sorteringen. Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugsystemet, kom ihåg att visa din IMU-nyckel.

Insamlingsställen finns på kartan:

Insamlingsställe Englandsskvären

ligger mellan REDI köpcentrum och Arielsgatan i ett sandfält

Insamlingsställe Somparn

ligger i en korsning av Aallonhalkoja 5 och Flöjtskeppet Dianas gränd

 

KOM IHÅG ATT HÅLLA SÄKERHETSAVSTÅND FÖR ANDRA ÅTERVINNARE!

 

DU KAN TA MED:

STORT BLANDAT AVFALL: t.ex. mattor, madrasser, hinkar, mappar, små möbler

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER: t.ex. tv, hushållsapparat, telefoner, dator, små apparater, elverktyg, batterier och lampor

METALLSKROT: t.ex. cykel, barnvagn, grillar, krukor, verktyg, metallbehållare, metallmöbler

 

TA INTE MED:

FARLIGT AVFALL:

  • Målarfärger, lösningsmedel, fordonsbatterier: Behållare för farligt avfall, Sortti-stationer
  • Avfall som innehåller asbest: Käringmossens avfallshanteringscentral, Sortti-station Käringmoss
  • tryckimpregnerat trä: Käringmossens avfallshanteringscentral, Sortti-stationer
  • Medicinavfall, sprutor, nålar: apotek
  • Sprängämnen, ammunition: polis

Tack så mycket!