Tips för användning av sopsugrör

Om det finns två påfyllningsluckan för samma avfall, var vänlig och kom ihåg att använda båda.

På det sättet kan avfallsbelastningen jämnas mellan rören och sugningen göras mer energieffektivt.

Tack så mycket!