Påminnelsen om blockeringar i rören och stora föremål i sorteringsrummet

Enligt felrapporter orsakas de flesta störningarna i rören av blockeringar.

I de flesta fall orsakas felet i avfallsrören av en avfallspåse som är för stor eller annat stort föremål som fastnat i matarröret och har orsakat en blockering. Borttagning av blockeringar kräver alltid att en serviceman anländer på plats.

Matarrören för blandavfall och plastförpackningar är avsedda endast för avfall som passar i en traditionell plastpåse. Bioavfall ska naturligtvis packas i biologiskt nedbrytbar påse. Det är lämpligt att lämna 1/3 tomt i påsarna för att säkerställa fri tillgång i rören. Papper- och kartongröret däremot tar  gärna emot avfall i små partier utan påsar.

Större avfall än ovanstående är avsett för avfallskärl i sorteringsrum förutom farligt avfall och elapparater.

OBS! I sorteringsrummet ska man INTE LÄMNA STORA FÖREMÅL som möbler, utanför avfallskärl!

Tack så mycket!