Delta i IMU:s kundundersökning!

Syftet med undersökningen är att utveckla avfallstjänstens verksamhet i Fiskehamnens region. Du kan påverka! Var vänlig och svara på vår enkäten. Det tar bara cirka fem minuter. Enkäten är öppen till 8.5.2022.

Kundundersökning kan finnas HÄR

Tack så mycket!