Fiskehamnens IMU:s återvinningsdag 22.4.2023

IMU organiserar återvinningsdagen i Fiskehamnen på lördag 22.4.2023 kl. 10-15. Det finns två insamlingsplatser för stort blandavfall, elektriskt avfall och metallskrot.

Insamlingen är avsedd endast för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugssystemet, så kom ihåg att visa din IMU-nyckel.

Insamlingsplatserna finns på kartan:

Insamlingsplats Englandsskvären

ligger mellan REDI, Leogatan och Arielgatan

 

Insamlingsplats Sumparn

ligger på Loviseholmsgränden

 

 

 

DU KAN TA MED:

STORT BLANDAVFALL: t.ex. mattor, madrasser, hinkar, mappar, möbler

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER: t.ex. tv, hushållsapparat, telefoner, dator, små apparater, elverktyg, batterier och lampor

METALLSKROT: t.ex. cykel, barnvagn, grillar, krukor, verktyg, metallbehållare, metallmöbler

TA INTE MED:

FARLIGT AVFALL

  • målarfärger, lösningsmedel, fordonsbatterier-> Behållare för farligt avfall, Sortti-stationer
  • avfall som innehåller asbest-> Käringmossens avfallshanteringscentralSortti-station Käringmoss
  • tryckimpregnerat trä-> Käringmossens avfallshanteringscentral, Sortti-stationer
  • medicinavfall, sprutor, nålar-> apotek
  • sprängämnen, ammunition-> polis
Tack så mycket!