Övrigt avfall

Alla typer av avfall har sin egen utsedda plats. Återanvändningscentralen, HRM:s sorteringsstationer, containrarna för farligt avfall och insamlingsbilarna som cirkulerar under våren och affärerna är avsedda för andra typer av avfall. Det lönar sig att beakta de olika avfallskategorierna redan vid sorteringen.

Återanvändning av föremål är miljövänlig verksamhet. Ge de föremål du inte behöver ett nytt liv.

ANVÄNDBARA FÖREMÅL

  • Stora användbara föremål – Till återanvändningscentralen.
  • Små användbara föremål (böcker, kläder, kärl) – Till återanvändningscentralen.

AVFALL

  • Stort avfall och brun papp som inte ryms i avfallsröret – Till sorteringsrummet.
  • Glas – Till sorteringsrummet.
  • Metall – Till sorteringsrummet.
  • Farligt avfall – Till insamlingsställen, sorteringsstationer för farligt avfall eller HRM:s insamlingsbilar som circulerar under våren.
  • Batterier – Till affären.
  • Litet el- och elektronikskrot – Till affären eller återanvändningcentralen.
  • Stort el- och elektronikskrot – Till sorteringsstationer eller till affären i samband med inköp av ny apparat.
  • Energisparlampor och lysrör – Till sorteringsstationer för farligt avfall eller till affären.