Registerbeskrivning

Då du registrerar dig överförs dina uppgifter automatiskt till en server som upprätthålls och ägs av Art and Design City Helsinki Oy, som befinner sig i ett låst och bevakat maskinrum, och som är avsett för tjänsterna på www.kalasatamanimu.fi och www.jatkasaarenroori.fi. Inloggningsuppgifterna förvaras på en separat LDAP-server, varifrån nödvändiga uppgifter hämtas endast för detta ändamål då sidorna används. Efter att du loggat in kan du fritt redigera dina uppgifter, lägga till eller avlägsna dem.

Registrering förutsätts enbart för spalten ”återvinningsforum”, där du kan annonsera saker och möbler som är onödiga för dig. Annonsen du lägger in finns på spalten i 30 dagar, varefter den försvinner automatiskt.
Administratören har rätt att ta bort ”till försäljning” eller andra kommersiella annonser, lika som olämpliga meddelanden.

Kom ihåg att webben inte är en skyddad omgivning, och se upp med att avslöja sådana uppgifter vars utlämning kan förorsaka dig mental, ekonomisk eller annan skada.

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagens (523/1999) paragraf 10:

REGISTERFÖRARE
Art and Design City Helsinki Oy (ADC)
F-nummer:1080355-2
Tavastvägen 133 A
00560 Helsingfors

Person som sköter register och kontaktuppgifter:
Kari Halinen, Art and Design City Helsinki Oy, Tavastvägen 133 A, 00560 Helsingfors

Registrets namn:
kalastamanimu.fi och jatkasaarenroori.fi

Grund för upprätthållande av register:
Grunden för upprätthållandet av registret är övervakning av tjänsten ”återvinningsforum”.

Registrets användningssyfte:
Övervakning av tjänsten ”återvinningsforum” på webbsidorna www.kalastamanimu.fi och www.jatkasaarenroori.fi

UPGGIFTERNA SOM REGISTRET INNEHÅLLER
E-postadress och inloggningsnamn som efterfrågas då man registrerar sig.

STADGEENLIGA INFORMATIONSKÄLLOR
Från privatpersoner får man e-postadress och inloggningsnamn då de för första gången registrerar sig som användare på ”återvinningsforumet”.

UTLÄMNING AV UPPGIFTER
Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

NYTTJANDE AV RÄTTIGHETER
Varje registrerad användare har rätt att få veta vilken information som lagrats om henne/honom i den databas som beskrivs i denna registerbeskrivning. Man kan kontrollera informationen kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran om kontrollering ska skriftligen lämnas in till den person som sköter uppehället av registret, och ansökan bör vara undertecknad för hand. Uppgifter som ges ut på grund av begäran om kontrollering ges skriftligen och levereras per post till den adress som personen angivit.

SKYDD AV REGISTRET
Endast givna anställda på ADC och på företag som jobbar på ADCs uppdrag har rätt att använda den elektroniska tjänstens applikation. Databasen har olika användarnivåer, vilket betyder att användaren får administrations- och läsrättigheter endast till uppgifter som är nödvändiga med tanke på användningen.

ATT AVLÄGSNA REGISTRERADE PERSONER
Ifall användaren inte har loggat in i den elektroniska tjänsten på sex månader har administratören rätt att avlägsna personens konto. En medlem har rätt att när som helst avlägsna sina egna uppgifter från registret.