Allt har sin plats

MED HJÄLP AV SOPSUG kan man samla in den största delen av hushållsavfall: bioavfall, papper, kartongförpackningar, plastförpackningar och blandavfall.

SORTERINGSRUM finns till för sådant avfall som på grund av sitt material och sin storlek inte kan samlas in med hjälp av sopsug, till exempel glas, metall samt papp av stor storlek.

ANDRA AVFALLSFÖREMÅL som uppkommer i hushåll, såsom trasiga möbler och hushållsapparater, kan tas till Sortti-stationen eller till återvinningscentralen.

För batterier, lysrör, lågenergilampor, LED-lampor samt för el- och elektronikskrot (EES) finns det avgiftsfria insamlingspunkter i samband med flera dagligvarubutiker och specialaffärer där dessa produkter säljs. Textilier och gamla kläder kan tas till sina egna insamlingspunkter.

Din närmaste återvinningspunkt hittar du på www.kierratys.info