Fullt fart framåt

ÅTERVINNING KAN genomföras på ett välfungerande sätt. Den största framgångshistorien för återvinning i Finland är de pantbelagda dryckesförpackningarna, vars årliga returgrad ligger på nästan 95 %.

Folket har verkligen anammat återvinningen av glasflaskor: de används och fylls upp igen 33 gånger i genomsnitt. På motsvarande sätt kan det aluminium som används i burkar återvinnas nästan in i det oändliga: de returnerade alumi-niumburkarna smälts ned och materialet återanvänds för att göra nya dryckesburkar. Återvinning av denna typ kräver endast fem procent av den energimängd som förbrukades i den ursprungliga tillverkningsprocessen.