Insamlingen av plastförpackningar har kommit bra i gång på Fiskhamnen

Insamlingen av plastförpackningar med sopsugssystemet inleddes på Fiskhamnen i januari.

På fyra veckor har folket samlat in cirka 1 220 kg plastförpackningar. Siffran förutspår att mängden återvinningsbar plast per capita kommer att bli cirka 6 kg per år. Resultatet är lovande. Fortsätt på samma bana!